Prosaisk lyrikkbevegelse (2018)

Prosaisk lyrikkbevegelse er den andre og største antologien noensinne gitt ut på Lik forlag. Boken består av bidrag fra hele 17 forfattere.

Da Lik forlag utlyste at vi søkte tekster til boken var premisset enkelt:

Hva er et prosadikt og hva kan det være?

Som følge av en litterær bølge av unge forfattere som skrev enkle prosadikt for de etablerte forlagene i Norge i 2016 og 2017, satte litteraturkritikken foten ned og hevdet at det ikke var en litterær dekning for en overrepresentasjonen av poesi, framfor romanen.

Prosaisk lyrikkbevegelse kontret på kritikken og gjorde krav på tendensen som et litterært fenomen. Boken med manifestet Prosaisk lyrikkbevgelse kritiserte elitekritikken for å ikke akseptere premisset i litteraturen og poesien; at den er foranderlig.

En underlig linjekutting i en prosatekst, en prosakloss eller en tom høyremarg kan nesten tolkes som en lengsel etter romanen; noe stort og mektig, noe respektert og prestisjefylt – en lengsel vi finner igjen i livene våre, i hverdagen.

Prosaisk lyrikkbevegelse (Lik forlag 2019)

Les utdrag fra Prosaisk lyrikkbevegelse under.

Forfatterlisten i Prosaisk lyrikkbevegelse:

 • Cornélius Jakhelln
 • Giulia Avella
 • Ingvild Lothe
 • Edy Poppy & Julian Blaue
 • Kristine Helliesen
 • Åshil Husebø
 • Teuta Dibrani
 • Brita Skybak
 • Mari Haaland Andersen
 • Terje Dragseth
 • Annika Linn Verdal Homme
 • Vaktmesteren ved Litteraturhuset i Kristiansand
 • Erlend Wichne
 • Jane Pedersen
 • Maria Dahl
 • Maja Hagen Torjussen

Redaktør: Maja Hagen Torjussen

Omslag og sats: Ming Unn Andersen

%d bloggere liker dette: